Запорізький електротехнічний коледж
Запорізький електротехнічний коледж  
Запорізький електротехнічний коледж
Головна сторінка
Новини
Наше життя
Історія ЗЕТК
Керівництво коледжу
Спеціальності
Умови прийому
Защита персональних даних
Контакти
Благодійний фонд
Державні закупівлі
Новини

Національна дитяча гаряча лінія

Національна дитяча гаряча лінія

lorem

lorem

Історія ЗЕТК ЗНТУ

Історія ЗЕТК ЗНТУ

Первинні документи, що підтверджують створення технікуму, знаходяться в архівах СРСР. Історія Запорізького індустріального технікуму тісно пов'язана з розвитком алюмінієвої промисловості країни. 4 квітня 1935 р. наказом Управління навчальними закладами Народного комісаріату важкої промисловості СРСР, утворений 1932 року в м. Харкові хіміко-алюмінієвий технікум був переведений до Запоріжжя і перейменований на Запорізький хіміко-алюмінієвий технікум (ЗХАТ), а в подальшому на Дніпровський хіміко-алюмінієвий технікум (ДХАТ).

В той час в технікумі готували фахівців з таких спеціальностей:

 • Електрометалургія легких металів;
 • Виробництво електродів;
 • Виробництво глинозему;
 • Хіміки-аналітики;
 • Механічне устаткування металургійних заводів.

  Разом з теоретичним навчанням студенти отримували достатню практичну підготовку, працюючи на робочих місцях у майстернях технікуму та на підприємствах колишнього СРСР.

  З початком Великої Вітчизняної війни технікум тимчасово припинив свою діяльність. Багато його колишніх студентів, викладачів та співробітників пішли на фронт, або кували перемогу над ворогом працюючи у тилу. Їхні військові та трудові подвиги були відзначені високими урядовими нагородами.

  Після визволення м. Запоріжжя від німецько-фашистських загарбників восени 1943 р. технікум, згідно з наказом Народного комісаріату кольорової металургії СРСР № 298 від 22.06.1944 був реорганізований в Запорізький алюмінієвий технікум і відновив свою діяльність з 1 вересня 1944 р.

  Наприкінці 1940-х рр.., в зв’язку із злиттям Міністерств чорної і кольорової металургії СРСР в одне Міністерство металургійної промисловості СРСР наказом міністерства №300 від 5 грудня 1948 р. та наказом Управління навчальними закладами міністерства № 32-88 від 23 квітня 1949 р. Запорізькі алюмінієвий та металургійний технікуми також були об’єднані в один Запорізький металургійний технікум.

  Протягом п’яти років в складі цього навчального закладу працювало відділення кольорових металів. Проте з часом стало зрозумілим, що воно не в змозі належним чином забезпечити підготовку для промисловості необхідної кількості кваліфікованих фахівців відповідного профілю.

  17 квітня 1954 р. наказом Міністерства чорної металургії УРСР №17 із Запорізького металургійного технікуму було знову виділено Запорізький алюмінієвий технікум.

  На цей час був побудований навчальний комплекс Запорізького алюмінієвого технікуму, що складався з одного навчального корпусу, гуртожитку і будинку викладацького складу. 6 вересня 1954 р. тут розпочалися навчальні заняття.

  Випускники технікуму були піонерами в розвитку алюмінієвої промисловості. Вони зробили великий внесок в освоєння нових технологічних процесів у виробництві алюмінію, магнію і вугільних електродів.

  На початку 1960-х рр.. в житті технікуму знову відбулися суттєві зміни. З 15 січня 1962 р. постановою Запорізької ради народного господарства № 304 від 30 грудня 1961 р. Запорізький алюмінієвий технікум був реорганізований в Запорізький індустріальний технікум.

  На 01.09.1969р. в технікумі налічувалося 17 спеціальностей, що пояснюється зміною профілю технікуму з металургійного на електротехнічний. На вечірньому і заочному відділеннях були такі ж спеціальності, як і на денному.

  В грудні 1972 р. був побудований лабораторний корпус, в якому крім спеціальних лабораторій з’явився також сучасний спортивний комплекс. Одночасно були реконструйовані лабораторії та кабінети в головному навчальному корпусі.

  Разом з модернізацією навчально-матеріальної бази технікуму, викладачі вдосконалювали теоретичне і практичне навчання студентів. Широко застосовувалися в навчальному процесі технічні засоби навчання, заняття на заводах. Значно покращала практика студентів у навчально-виробничих майстернях (НВМ) і на заводах. Випуск товарної продукції в НВМ зріс. Багато дипломних проектів були реальними і впроваджувалися на заводах і в технікумі (проектування і монтаж лабораторій).

  Більшість випускників технікуму закінчили вищі навчальні заклади. Багато хто з них очолював великі заводи, трести, цехи, стали вченими, висококваліфікованими майстрами виробництва.

  Випускники технікуму ставали лауреатами Державної премії, нагороджувалися вищими нагородами держави, захищали кандидатські дисертації, тощо.

  Кардинальні зміни в житті держави наприкінці 1980-х – на початку 1990-х рр., процеси перебудови, вимагали нових підходів до справи організації підготовки кваліфікованих фахівців різних сфер народного господарства. Відповідно, Запорізький індустріальний технікум з 1990/1991 н. р. наказом від 17.05.1990 № 221/337 Мінелектротехприбору СРСР Державного комітету СРСР з народної освіти м. Москви був реорганізований в Запорізький електротехнічний технікум-коледж.

  Курс на європейські стандарти в усіх сферах життя, у тому числі і в освітній справі, що став наслідком здобуття Україною державної незалежності, поставив на порядок денний питання про створення навчальних комплексів, в яких би забезпечувалася поступовість та наступність у підготовці фахівців різних ступенів кваліфікації. Наказом Міністерства освіти і науки України від 22.04.2004 №328 та наказом ЗНТУ від 29.04.2005 № 123 Запорізький електротехнічний технікум-коледж реорганізований в Запорізький електротехнічний коледж Запорізького національного технічного університету.

  З початку 1990-х років коледж вважається вищим навчальним закладом 1 рівня акредитації і готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за такими спеціальностями:

 • «Виробництво електричних машин і апаратів»;
 • «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд»;
 • «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»;
 • «Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки»;
 • «Економіка підприємства»;
 • «Розробка програмного забезпечення»;
 • «Дизайн».