Запорізький електротехнічний коледж
Запорізький електротехнічний коледж  
Запорізький електротехнічний коледж
Головна сторінка
Новини
Наше життя
Історія ЗЕТК
Керівництво коледжу
Спеціальності
Умови прийому
Защита персональних даних
Контакти
Спорт
Благодійний фонд
Державні закупівлі
Новини
 •  10.09.2013
  Запрошуємо пройти навчання на підготовчих курсах.

 •  
  ПедПРЕСА
 • Спеціальність : Виробництво електричних машин і апаратів

  ЕМА ЕМА ЕМА
  Галузь знань0507 Електротехніка і електромеханіка
  Кваліфікація фахівцяЕлектромеханік
  Освітньо-кваліфікаційний рівеньМолодший спеціаліст
  Термін навчання за денною формою на основі
  базової загальної середньої освіти (9 кл.)
  - 3 роки 10 місяців
  Термін навчання за заочною формою на основі
  повної загальної середньої освіти (11 кл.)
  - 2 роки 10 місяців


  Молодший спеціаліст-електромеханік може працювати на різноманітних сучасних підприємствах електротехнічного профілю, в електроцехах інших підприємств різних форм власності, ремонтних майстернях, фірмах з виготовлення, ремонту та реалізації електропобутової техніки.

   Після закінчення нашого навчального закладу випускник буде знати:
  • сучасні напрямки розвитку електроапарато-, трансформаторобудування та електропобутової техніки;
  • принципи розробки конструкцій та технологій виготовлення електричних машин і апаратів;
  • характеристики нового покоління електричних машин, апаратів і побутової техніки;
  • основи організації та виконання монтажу і ремонту електричних машин, апаратів, трансформаторів, побутової техніки загального та спеціального призначення;
  • алгоритми програмування та принципи роботи з програмами MATHCAD, AutoCAD, Компас та інші.

   Після закінчення навчального закладу молодший спеціаліст-електромеханік буде вміти:
  • виконувати креслення виробів галузі та технологічну документацію для їх виготовлення за допомогою сучасного сервісного та прикладного програмного забезпечення;
  • брати участь у розробці конструкцій, виконувати розрахунки та проекти сучасних електричних машин, трансформаторів та електропобутової техніки;
  • виконувати професійну і соціальну діяльність, приймати кваліфіковані рішення з урахуванням їх наслідків.

   Випускники можуть працювати та виконувати обов'язки:
  • майстра виробництва;
  • техніка-технолога;
  • техніка-конструктора;
  • техніка з нормування;
  • техніка з організації праці;
  • майстра виробничого навчання;
  • консультанта комерційних фірм та рекламних агентств.

  Випускники володіють навичками роботи з комп'ютерною технікою, знаннями з ділового мовлення за фахом та іноземною мовою.

  Спеціальність передбачає навчання за держзамовленням, а також за рахунок фізичних та юридичних осіб.
  З питань безперервної ступеневої освіти спеціальність співпрацює з багатьма вищими навчальними закладами України III-IV рівнів акредитації.

  Вгору ^