Запорізький електротехнічний коледж
Запорізький електротехнічний коледж  
Запорізький електротехнічний коледж
Головна сторінка
Новини
Наше життя
Історія ЗЕТК
Керівництво коледжу
Спеціальності
Умови прийому
Защита персональних даних
Контакти
Спорт
Благодійний фонд
Державні закупівлі
Новини
 •  10.09.2013
  Запрошуємо пройти навчання на підготовчих курсах.

 • Спеціальність: Інженерія програмного забезпечення
  Спеціалізація: Розробка програмного забезпечення

  ЕОМ ЕОМ
  Галузь знань12 Інформаційні технології
  Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення
  Спеціалізація Розробка програмного забезпечення
  Кваліфікація фахівцяПрограміст
  Освітньо-кваліфікаційний рівеньМолодший спеціаліст
  Термін навчання за денною формою на основі
  базової загальної середньої освіти (9 кл.)
  - 3 роки 10 місяців


  Спеціальність «Інженерія програмного забезпечення» характеризується багатофункціональністю, гнучкістю і різноманітністю форм підготовки фахівців, врахуванням індивідуальних здібностей особистостей.

  Під час навчання за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення» студент оволодіває сучасними комп'ютерними технологіями, такими як:

 • операційні системи: MS DOS 6.22, Windows XP/7/8/10, Linux (Ubuntu, OpenSuse);
 • офісні програми MS Word, MS Excel, MS Access;
 • системи керування базами даних: MySQL, MS SQLServer;
 • мови програмування Pascal, Basic, C++, C#, Assembler, PHP, JavaScript (JQuery), HTML5 (CSS3), Java під ОС Android;
 • середовища програмування Visual Studio, Borland Delphi, Visual C++, Visual C#, Visual Basic ,“1С:Підприємство”, Eclipse, PHPShtorm;
 • дизайнерські пакети PhotoShop, CorelDraw, Macromedia Flash.

  До основних напрямів навчання на сьогодні належать:

 • архітектура комп’ютерів;
 • операційні системи;
 • процедурне та об’єктно-орієнтоване програмування;
 • програмування архітектури клієнт-серверної системи;
 • платформа Microsoft.NET;
 • технологія програмування та створення програмних продуктів;
 • інструментальні засоби візуального програмування;
 • комп’ютерні мережі;
 • бази даних;
 • web-дизайн та web-технології;
 • робота з автоматизованими бухгалтерськими системами.

  Після закінчення навчання фахівець зможе здійснювати:

 • розробку алгоритмів, програм, Web-додатків для персональних комп’ютерів та мобільних пристроїв;
 • виконання системних робіт;
 • ведення архівів;
 • резервування інформації;
 • супровід діючого програмного забезпечення та бухгалтерських систем;
 • розробку й експлуатацію прикладного програмного й технічного забезпечення комп'ютерних інформаційних систем;
 • експлуатацію та керування комп'ютерними мережами;
 • проектування і адміністрування баз даних.

  Після завершення навчання випускники спеціальності згідно з кваліфікаційною характеристикою можуть обіймати такі посади:

 • технік-програміст;
 • технік системного адміністрування;
 • технік відділу програмування;
 • фахівець з інформаційних технологій;
 • фахівець з комп'ютерної графіки;
 • розробник Web-додатків;
 • Frontend програміст;
 • Backend програміст;
 • Android розробник;
 • фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення.

  Випускники спеціальності можуть працювати на підприємствах різних форм власності, в установах, організаціях, де використовуються засоби обчислювальної техніки.

  Спеціальність передбачає навчання за держзамовленням, а також за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

  З питань безперервної ступеневої освіти спеціальність співпрацює з багатьма вищими навчальними закладами України III-IV рівнів акредитації.

  Вгору ^