Запорізький електротехнічний коледж
Запорізький електротехнічний коледж  
Запорізький електротехнічний коледж
Головна сторінка
Новини
Наше життя
Історія ЗЕТК
Керівництво коледжу
Спеціальності
Умови прийому
Защита персональних даних
Контакти
Спорт
Благодійний фонд
Державні закупівлі
Новини
 •  10.09.2013
  Запрошуємо пройти навчання на підготовчих курсах.

 • Спеціальність : Розробка програмного забезпечення

  ЕОМ ЕОМ ЕОМ
  Галузь знань0501 Інформатика та обчислювальна техніка
  Кваліфікація фахівця Технік-програміст
  Освітньо-кваліфікаційний рівеньМолодший спеціаліст
  Термін навчання за денною формою на основі
  базової загальної середньої освіти (9 кл.)
  - 3 роки 10 місяців


  Спеціальність існує з 1998 року, характеризується багатофункціональністю, гнучкістю і різноманітністю форм підготовки фахівців, врахуванням індивідуальних здібностей особистостей.

   Після закінчення терміну навчання фахівець зможе:

  • компетентно вирішувати професійні питання і брати участь у розробці, експлуатації прикладного програмного та технічного забезпечення комп’ютерних інформаційних систем;
  • реалізовувати свої професійні можливості в експлуатації й управлінні комп’ютерними мережами;
  • проектувати та адмініструвати бази даних.   Після завершення навчання випускники спеціальності згідно кваліфікаційної характеристики можуть обіймати такі посади:

  • технік – програміст;
  • технік із системного адміністрування;
  • фахівець з інформаційних технологій;
  • фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну);
  • фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення.   До основних напрямів навчання на сьогодні належать:

  • архітектура комп’ютерів;
  • операційні системи;
  • процедурне та об’єктно – орієнтоване програмування;
  • програмування мікропроцесорів;
  • програмування архітектури клієнт-серверної системи;
  • платформа Microsoft.NET: Windows Communication Foundation (WCF), Windows Presentation Foundation (WPF), Microsoft Silverlight;
  • технологія програмування та створення програмних продуктів;
  • інструментальні засоби візуального програмування;
  • комп’ютерні мережі;
  • організація баз даних;
  • web-дизайн;
  • web–технології;
  • робота з автоматизованими бухгалтерськими системами.   За час навчання в коледжі майбутній фахівець набуде стійких навичок та знань з:

  • операційних систем: MS DOS 6.22, Windows XP, Windows 7, Linux(Ubuntu);
  • офісних програм MS Word, MS Excel, MS Access;
  • систем керування базами даних: MySQL, MS SQLServer;
  • мов програмування Turbo Pascal, Delphi, C++, C#, Visual Basic, Assembler, PHP, JavaScript (JQuery), HTML5 (CSS3), Java під ОС Android;
  • середовищ програмування Visual Studio, Borland Delphi, Visual C++, Visual C#, “1С:Підприємство”, Eclipse, PHPShtorm;
  • дизайнерських пакетів PhotoShop, CorelDraw, Macromedia Flash.

  Випускники мають можливість продовжувати навчання у ВНЗ України. Коледж співпрацює з ЗНТУ, КПУ, ЗДІА та іншими ВНЗ з питань ступеневої підготовки фахівців. Спеціальність передбачає навчання за держзамовленням, а також за рахунок фізичних і юридичних осіб.

  Вгору ^