Спеціальності

Запорізький електротехнічний коледж Запорізького національного технічного університету – це навчальний заклад, який атестований, ліцензований та акредитований.

Коледж готує фахівців за спеціальностями:

Запорізький електротехнічний коледж гарантує високий рівень знань. Навчальний заклад має добру матеріально-технічну базу: лабораторії і кабінети оснащені необхідним устаткуванням та комп’ютерною технікою, які дозволяють проводити теоретичне і практичне навчання на сучасному рівні відповідно до вимог кваліфікаційних характеристик молодших спеціалістів за фахом. Заняття проводяться за новітніми навчальними технологіями.

Запорізький електротехнічний коледж готує фахівців за денною та заочною формами навчання за держзамовленням і на контрактній основі. За бажанням студенти можуть здобути додаткові знання і вміння в центрі курсової перепідготовки та підвищення кваліфікації з комп’ютерних технологій, економіки, бухгалтерського обліку.

Після закінчення коледжу випускники мають змогу застосовувати свої знання і вміння на провідних підприємствах різних форм власності та підвищити свій освітній рівень з обраної спеціальності за скороченим терміном навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації за інтегрованими навчальними планами.

У коледжі постійно діють підготовчі курси для надання знань з української мови, математики, а також з рисунку, живопису і композиції.