Спеціальності

Відокремлений структурний підрозділ “Запорізький електротехнічний фаховий коледж Національного університету «Запорізька політехніка» – це навчальний заклад, який атестований, ліцензований та акредитований.

Коледж готує фахівців за спеціальностями:

Відокремлений структурний підрозділ “Запорізький електротехнічний фаховий коледж Національного університету «Запорізька політехніка» гарантує високий рівень знань. Навчальний заклад має необхідну матеріально-технічну базу: лабораторії і кабінети оснащені необхідним устаткуванням та комп’ютерною технікою, що дозволяє проводити теоретичне і практичне навчання на сучасному рівні відповідно до вимог кваліфікаційних характеристик молодших спеціалістів за фахом. Заняття проводяться з використанням новітніх навчальних технологій.

 Відокремлений структурний підрозділ “Запорізький електротехнічний фаховий Національного університету “Запорізька політехніка” коледж готує фахівців за денною та заочною формами навчання за держзамовленням і на контрактній основі. За бажанням студенти можуть здобути додаткові знання і вміння в центрі курсової перепідготовки та підвищення кваліфікації з комп’ютерних технологій, економіки, бухгалтерського обліку.

Після закінчення коледжу випускники мають змогу застосовувати свої знання і вміння на провідних підприємствах різних форм власності та підвищити свій освітній рівень з обраної спеціальності за скороченим терміном навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації за інтегрованими навчальними планами.

У коледжі постійно діють підготовчі курси, метою  яких  є  систематизація, узагальнення та якісна підготовка абітурієнтів до складання вступних іспитів з української мови, математики, рисунку та композиції.