Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка


Спеціалізація

“Електроустаткування підприємств та цивільних споруд”


Галузь знань14 Електрична інженерія
Спеціальність141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
СпеціалізаціяЕлектроустаткування підприємств та цивільних споруд
Кваліфікація фахівцяТехнік-електрик
Освітньо-професійний ступіньФаховий молодший бакалавр
Термін навчання за денною формою на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.)3 роки 10 місяців
Термін навчання за заочною формою на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.)2 роки 10 місяців

Навчальний заклад здійснює підготовку фахівців широкого профілю з монтажу, налагодження, експлуатації та ремонту електроустаткування виробничого й побутового призначення.

Знання та навички, здобуті в процесі навчання, дають можливість техніку-електрику легко оволодіти суміжними спеціальностями: світлотехнік, майстер з ремонту різної побутової та комп’ютерної техніки, автоелектрик, фахівець з обслуговування електроустаткування залізниць, різноманітних плавучих засобів і авіоніки.

Після закінчення навчального закладу випускники вміють:

 • за допомогою комп`ютерної техніки розробляти проекти з електропостачання та електроустаткування різних об`єктів промислового та побутового призначення;
 • виконувати технічні розрахунки, які стосуються електропостачання й електроустаткування;
 • здійснювати монтаж, налагодження і випробування електроустаткування загального та спеціального призначення;
 • здійснювати вимірювання, контроль та облік електроспоживання;
 • правильно й економічно експлуатувати, діагностувати, ремонтувати та налагоджувати різноманітне електроустаткування;
 • складати графіки, проводити планово-попереджувальні ремонти електроустаткування, здійснювати нормування й облік праці;
 • виконувати розрахунки економічних показників та економічної ефективності експлуатації електроустаткування;
 • проводити винахідницьку і раціоналізаторську діяльність з метою оптимізації систем енергоспоживання, запровадження енергозберігаючих технологій та відновлювальних джерел енергії; 

Випускники можуть працювати бригадирами, майстрами, начальниками дільниць, енергетиками на підприємствах різних форм власності, в установах, організаціях, які пов`язані з виробництвом, передаванням і використанням електроенергії.

→ Спеціальність передбачає навчання за держзамовленням, а також за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

→ З питань безперервної ступеневої освіти спеціальність співпрацює з багатьма закладами вищої освіти.


Спеціалізація

“Електричні машини, електричні та електронні апарати”


Галузь знань14 Електрична інженерія
Спеціальність141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
СпеціалізаціяЕлектричні машини, елетричні та електронні апарати
Кваліфікація фахівцяЕлектромеханік
Освітньо-професійний ступіньФаховий молодший бакалавр
Термін навчання за денною формою на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.)3 роки 10 місяців
Термін навчання за заочною формою на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.)2 роки 10 місяців

Здійснюється підготовка фахівців широкого профілю, які можуть:

 • розробляти конструкції електричних машин, електричних й електронних апаратів та приладів побутової техніки;
 • займатися технологічною підготовкою виробництва для виготовлення виробів галузі;
 • виконувати креслення та обчислення за допомогою комп’ютерної техніки, розрахунки деталей, вузлів та електричних машин й електронних апаратів, побутової техніки;
 • здійснювати монтаж, налагодження, експлуатацію, діагностику та ремонт електродвигунів, трансформаторів, електричних та електронних апаратів, приладів побутової техніки загального та спеціального призначення, виконувати розрахунки економічних показників та економічної ефективності при виготовленні виробів галузі тощо.

Випускник має кваліфікацію електромеханіка відповідного освітнього рівня, може працювати на сучасних підприємствах електротехнічної та інших галузей промисловості.

Знання та навички, отримані в процесі навчання, дозволяють спеціалісту-електромеханіку легко оволодіти суміжними спеціальностями в галузі переробної промисловості з електрозв’язку, телекомунікаційних систем, освітлювальної техніки тощо.

Випускники можуть обіймати посади майстра виробництва, техніка-технолога, техніка-конструктора, електромеханіка, енергетика цеху, механіка цеху, спеціаліста з нормування праці тощо.

→ Спеціальність передбачає навчання за держзамовленням, а також за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

→ З питань безперервної ступеневої освіти спеціальність співпрацює з багатьма закладами вищої освіти.