Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка


Спеціалізація

“Електроустаткування підприємств і цивільних споруд”


Галузь знань14 Електрична інженерія
Спеціальність141 Електроенергетика, електроенергетика та електромеханіка
СпеціалізаціяЕлектроустаткування підприємств і цивільних споруд
Кваліфікація фахівцяТехнік-електрик
Освітньо-кваліфікаційний рівеньМолодший спеціаліст
Термін навчання за денною формою на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.)3 роки 10 місяців
Термін навчання за заочною формою на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.)2 роки 10 місяців

Здійснюється підготовка фахівців широкого профілю з монтажу, налагодження, експлуатації та ремонту електроустаткування виробничого й побутового призначення. Знання та навички, набуті в процесі навчання, дають можливість молодшому спеціалісту-електрику легко оволодіти суміжними спеціальностями: світлотехнік, майстер з ремонту комп’ютерної техніки, холодильних установок, автоелектрик, фахівець з обслуговування електроустаткування залізниць, різноманітних плавучих засобів і авіації.

Після закінчення навчального закладу випускники вмітимуть:

  • правильно й економно експлуатувати та ремонтувати різноманітне електроустаткування;
  • виконувати технічні розрахунки, які стосуються електропостачання й електроустаткування;
  • складати документацію з нормування й обліку праці.

Випускники можуть працювати бригадирами, майстрами, начальниками дільниць, енергетиками на підприємствах різних форм власності, в установах, організаціях.

→ Спеціальність передбачає навчання за держзамовленням, а також за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

→ З питань безперервної ступеневої освіти спеціальність співпрацює з багатьма вищими навчальними закладами України III-IV рівнів акредитації.


Спеціалізація

“Електричні машини, електричні та електронні апарати”


Галузь знань14 Електрична інженерія
Спеціальність141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
СпеціалізаціяЕлектричні машини, елетричні та електронні апарати
Кваліфікація фахівцяТехнік-електромеханік
Освітньо-кваліфікаційний рівеньМолодший спеціаліст
Термін навчання за денною формою на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.)3 роки 10 місяців
Термін навчання за заочною формою на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.)2 роки 10 місяців

Здійснюється підготовка фахівців широкого профілю, які можуть:

  • розробляти конструкції електричних машин, електричних й електронних апаратів та приладів побутової техніки;
  • займатися технологічною підготовкою виробництва для виготовлення виробів галузі;
  • виконувати креслення та обчислення за допомогою комп’ютерної техніки, розрахунки деталей, вузлів та електричних машин й електронних апаратів, побутової техніки;
  • здійснювати монтаж, налагодження, експлуатацію, діагностику та ремонт електродвигунів, трансформаторів, електричних та електронних апаратів, приладів побутової техніки загального та спеціального призначення, виконувати розрахунки економічних показників та економічної ефективності при виготовленні виробів галузі тощо.

Випускник має кваліфікацію техніка-електромеханіка відповідного освітнього рівня, може працювати на сучасних підприємствах електротехнічної та інших галузей промисловості.

Знання та навички, отримані в процесі навчання, дозволяють молодшому спеціалісту-електромеханіку легко оволодіти суміжними спеціальностями в галузі переробної промисловості з електрозв’язку, телекомунікаційних систем, освітлювальної техніки тощо.

Випускники можуть обіймати посади майстра виробництва, техніка-технолога, техніка-конструктора, електромеханіка, енергетика цеху, механіка цеху, спеціаліста з нормування праці тощо.

→ Спеціальність передбачає навчання за держзамовленням, а також за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

→ З питань безперервної ступеневої освіти спеціальність співпрацює з багатьма вищими навчальними закладами України III-IV рівнів акредитації.