⚡ Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка


Освітньо-професійна програма

“Електроустаткування підприємств та цивільних споруд”


Галузь знань14 Електрична інженерія
Спеціальність141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Освітньо-професійна програмаЕлектроустаткування підприємств та цивільних споруд
Освітня кваліфікаціяФаховий молодший бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
Освітньо-професійний ступіньФаховий молодший бакалавр
Термін навчання за денною формою на основі базової середньої освіти (9 кл.)3 роки 10 місяців
Термін навчання за заочною формою на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.)2 роки 10 місяців

Заклад освіти здійснює підготовку фахівців широкого профілю з монтажу, налагодження, експлуатації та ремонту електроустаткування виробничого й побутового призначення.

Знання та навички, здобуті в процесі навчання, дають можливість техніку-електрику легко оволодіти суміжними спеціальностями: світлотехнік, майстер з ремонту різної побутової та комп’ютерної техніки, автоелектрик, фахівець з обслуговування електроустаткування залізниць, різноманітних плавучих засобів і авіоніки.

Після закінчення закладу освіти випускники вміють:

 • за допомогою комп`ютерної техніки розробляти проєкти з електропостачання та електроустаткування різних об`єктів промислового та побутового призначення;
 • виконувати технічні розрахунки, які стосуються електропостачання й електроустаткування;
 • здійснювати монтаж, налагодження і випробування електроустаткування загального та спеціального призначення;
 • здійснювати вимірювання, контроль та облік електроспоживання;
 • правильно й економічно експлуатувати, діагностувати, ремонтувати та налагоджувати різноманітне електроустаткування;
 • складати графіки, проводити планово-попереджувальні ремонти електроустаткування, здійснювати нормування й облік праці;
 • виконувати розрахунки економічних показників та економічної ефективності експлуатації електроустаткування;
 • проводити винахідницьку і раціоналізаторську діяльність з метою оптимізації систем енергоспоживання, запровадження енергозберігаючих технологій та відновлювальних джерел енергії;

Випускники можуть працювати бригадирами, майстрами, начальниками дільниць, енергетиками на підприємствах різних форм власності, в установах, організаціях, які пов`язані з виробництвом, передаванням і використанням електроенергії.

✅ Спеціальність передбачає навчання за держзамовленням, а також за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

✅ З питань безперервної ступеневої освіти спеціальність співпрацює з багатьма закладами вищої освіти.


Освітньо-професійна програма

“Монтаж і експлуатація електроустаткування повітряних суден й електропостачання аеропортів”


Галузь знань14 Електрична інженерія
Спеціальність141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Освітньо-професійна програмаМонтаж і експлуатація електроустаткування повітряних суден й електропостачання аеропортів
Освітня кваліфікаціяФаховий молодший бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
Освітньо-професійний ступіньФаховий молодший бакалавр
Термін навчання за денною формою на основі базової середньої освіти (9 кл.)3 роки 10 місяців

Заклад освіти здійснює підготовку фахівців авіаційного профілю з монтажу, налагодження, експлуатації й ремонту електроустаткування аеропортів і повітряних суден.

Знання та навички, здобуті в процесі навчання, дають можливість оволодіти суміжними спеціальностями: світлотехнік, майстер з ремонту електронної та комп’ютерної техніки, автоелектрик.

Після закінчення закладу освіти випускники вміють:

 • за допомогою комп’ютерної техніки розробляти проєкти з електропостачання й електроустаткування аеропортів та інших об’єктів авіаційного призначення;
 • виконувати технічні розрахунки, які стосуються електропостачання й електроустаткування аеропортів та повітряних суден;
 • здійснювати монтаж, налагодження й випробування електроустаткування авіаційного та загального призначення;
 • здійснювати вимірювання, контроль та облік електроспоживання;
 • правильно й економно експлуатувати, діагностувати, ремонтувати та налагоджувати електроустаткування аеропортів та повітряних суден;
 • здійснювати винахідницьку й раціоналізаторську діяльність з метою оптимізації систем енергоспоживання, запровадження енергозберігаючих технологій та відновлювальних джерел енергії.

Випускники можуть працювати в аеропортах, авіабудівних та авіаремонтних підприємствах, авіакомпаніях України та за її межами на таких посадах: авіаційний технік з приладів та електроустаткування; майстер з ремонту; технік-електрик; технік-конструктор (електротехніка).

✅ Спеціальність передбачає навчання за держзамовленням, а також за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

✅ З питань безперервної ступеневої освіти спеціальність співпрацює з багатьма закладами вищої освіти.


Освітньо-професійна програма

“Електричні машини, електричні та електронні апарати”


Галузь знань14 Електрична інженерія
Спеціальність141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Освітньо-професійна програмаЕлектричні машини, електричні та електронні апарати
Освітня кваліфікаціяФаховий молодший бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
Освітньо-професійний ступіньФаховий молодший бакалавр
Термін навчання за денною формою на основі базової середньої освіти (9 кл.)3 роки 10 місяців
Термін навчання за заочною формою на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.)2 роки 10 місяців

Здійснюється підготовка фахівців широкого профілю, які можуть:

 • розробляти конструкції електричних машин, електричних й електронних апаратів та приладів побутової техніки;
 • займатися технологічною підготовкою виробництва для виготовлення виробів галузі;
 • виконувати креслення та обчислення за допомогою комп’ютерної техніки, розрахунки деталей, вузлів та електричних машин й електронних апаратів, побутової техніки;
 • здійснювати монтаж, налагодження, експлуатацію, діагностику та ремонт електродвигунів, трансформаторів, електричних та електронних апаратів, приладів побутової техніки загального та спеціального призначення, виконувати розрахунки економічних показників та економічної ефективності при виготовленні виробів галузі тощо.

Випускник має кваліфікацію електромеханіка відповідного освітнього рівня, може працювати на сучасних підприємствах електротехнічної та інших галузей промисловості.

Знання та навички, отримані в процесі навчання, дозволяють спеціалісту-електромеханіку легко оволодіти суміжними спеціальностями в галузі переробної промисловості з електрозв’язку, телекомунікаційних систем, освітлювальної техніки тощо.

Випускники можуть обіймати посади майстра виробництва, техніка-технолога, техніка-конструктора, електромеханіка, енергетика цеху, механіка цеху, спеціаліста з нормування праці тощо.

✅ Спеціальність передбачає навчання за держзамовленням, а також за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

✅ З питань безперервної ступеневої освіти спеціальність співпрацює з багатьма закладами вищої освіти.

Перейти до вмісту