📊 Економіка


Освітньо-професійна програма

“Економіка підприємства”


Галузь знань05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність051 Економіка
Освітньо-професійна програмаЕкономіка підприємства
Освітня кваліфікаціяФаховий молодший бакалавр з економіки
Освітньо-професійний ступіньФаховий молодший бакалавр
Термін навчання за денною формою на основі
базової середньої освіти (9 кл.)
2 роки 10 місяців
Термін навчання за денною формою на базі
повної загальної середньої освіти (11 кл.)
1 рік 10 місяців
Термін навчання за заочною формою на базі 
повної загальної середньої освіти (11 кл.)
2 роки 5 місяців

Випускники спеціальності «Економіка» володіють такими видами виробничих функцій та умінь:

  • комплексний аналіз діяльності підрозділів підприємства;
  • аналіз резервів виробництва;
  • вивчення резервів підвищення продуктивності праці;
  • підготовка даних для складання перспективних і річних планів (бізнес-планів);
  • проведення необхідних розрахунків до бізнес-планів;
  • виконання техніко-економічних розрахунків для обґрунтування освоєння нових виробів, прогресивної технології;
  • складання кошторисів і калькуляцій на продукцію підприємства;
  • розроблення проектів цін на продукцію;
  • упровадження і вдосконалення ефективних систем господарювання на підприємстві;
  • підготовка періодичної звітності (планової, фінансової, податкової, статистичної).

Випускники можуть працювати економістами, бухгалтерами, нормувальниками, фінансистами на підприємствах різних форм власності, фахівцями в податкових органах, в банках, фахівцями з постачання та збуту в різноманітних підрозділах організацій і підприємств будь-якої галузі та форми власності.

✅ Спеціальність передбачає навчання за держзамовленням, а також за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

✅ З питань безперервної ступеневої освіти спеціальність співпрацює з багатьма закладами вищої освіти.

Перейти до вмісту