Історія ЗЕТК ЗНТУ


Історія Запорізького індустріального технікуму тісно пов’язана з розвитком алюмінієвої промисловості країни. 4 квітня 1935 р. наказом Управління навчальними закладами Народного комісаріату важкої промисловості СРСР утворений 1932 року в м. Харкові хіміко-алюмінієвий технікум був переведений до Запоріжжя і перейменований на Запорізький хіміко-алюмінієвий технікум (ЗХАТ), а в подальшому на Дніпровський хіміко-алюмінієвий технікум (ДХАТ).

В той час в технікумі готували фахівців з таких спеціальностей:

  • Електрометалургія легких металів
  • Виробництво електродів
  • Виробництво глинозему
  • Хіміки-аналітики
  • Механічне устаткування металургійних заводів

Разом з теоретичним навчанням студенти отримували достатню практичну підготовку, працюючи на робочих місцях у майстернях технікуму та на підприємствах колишнього СРСР.

З початком Великої Вітчизняної війни технікум тимчасово припинив свою діяльність. Багато його колишніх студентів, викладачів та співробітників пішли на фронт або кували перемогу над ворогом працюючи у тилу. Їхні військові та трудові подвиги були відзначені високими урядовими нагородами.

Після визволення м. Запоріжжя від німецько-фашистських загарбників восени 1943 р. технікум згідно з наказом Народного комісаріату кольорової металургії СРСР № 298 від 22.06.1944 був реорганізований в Запорізький алюмінієвий технікум і відновив свою діяльність з 1 вересня 1944 р.

Наприкінці 1940-х рр. у зв’язку із злиттям Міністерств чорної і кольорової металургії СРСР в одне Міністерство металургійної промисловості СРСР наказом міністерства №300 від 5 грудня 1948 р. та наказом Управління навчальними закладами міністерства № 32-88 від 23 квітня 1949 р. Запорізькі алюмінієвий та металургійний технікуми також були об’єднані в один Запорізький металургійний технікум.

Протягом п’яти років у складі цього закладу освіти працювало відділення кольорових металів. Проте з часом стало зрозуміло, що воно не в змозі належним чином забезпечити підготовку для промисловості необхідної кількості кваліфікованих фахівців відповідного профілю.

17 квітня 1954 р. наказом Міністерства чорної металургії УРСР №17 із Запорізького металургійного технікуму було знову виділено Запорізький алюмінієвий технікум.

На цей час був побудований навчальний комплекс Запорізького алюмінієвого технікуму, що складався з одного навчального корпусу, гуртожитку і будинку викладацького складу. 6 вересня 1954 р. тут розпочалися навчальні заняття.

Випускники технікуму були піонерами в розвитку алюмінієвої промисловості. Вони зробили великий внесок в освоєння нових технологічних процесів у виробництві алюмінію, магнію і вугільних електродів.

На початку 1960-х рр. в житті технікуму знову відбулися суттєві зміни. З 15 січня 1962 р. постановою Запорізької ради народного господарства № 304 від 30 грудня 1961 р. Запорізький алюмінієвий технікум був реорганізований у Запорізький індустріальний технікум.

На 01.09.1969 р. в технікумі налічувалося 17 спеціальностей, що пояснюється зміною профілю технікуму з металургійного на електротехнічний. На вечірньому і заочному відділеннях були такі ж спеціальності, як і на денному.

В грудні 1972 р. був побудований лабораторний корпус, в якому крім спеціальних лабораторій з’явився також сучасний спортивний комплекс. Одночасно були реконструйовані лабораторії та кабінети в головному навчальному корпусі.

Кардинальні зміни в житті держави наприкінці 1980-х – на початку 1990-х рр., процеси перебудови, вимагали нових підходів до справи організації підготовки кваліфікованих фахівців різних сфер народного господарства. Відповідно, Запорізький індустріальний технікум з 1990/1991 н.р. наказом від 17.05.1990 № 221/337 Мінелектротехприбору СРСР Державного комітету СРСР з народної освіти м. Москви був реорганізований в Запорізький електротехнічний технікум-коледж.

Курс на європейські стандарти в усіх сферах життя, у тому числі і в освітній справі, що став наслідком здобуття Україною державної незалежності, поставив на порядок денний питання про створення навчальних комплексів, в яких би забезпечувалася поступовість та наступність у підготовці фахівців різних ступенів кваліфікації. Наказом Міністерства освіти і науки України від 22.04.2004 № 328 та наказом ЗНТУ від 29.04.2005 № 123 Запорізький електротехнічний технікум-коледж реорганізований в Запорізький електротехнічний коледж Запорізького національного технічного університету.

З початку 1990-х років коледж вважається вищим навчальним закладом 1 рівня акредитації і готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Перейти до вмісту