Матеріально-технічне забезпечення


Загальна площа приміщень, що використовуються в освітньому процесі, становить 15596,3 м², у т.ч. приміщення для занять студентів (лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії) – 12199,2 м²; комп’ютерні лабораторії – 235,1 м²; спортивні зали – 1002,1 м².

Забезпеченість навчальними площами на одного студента складає 9 м², що дає можливість проводити заняття в одну зміну за денною та заочною формами здобуття освіти.

У студентському гуртожитку, навчальних корпусах, у бібліотеці, на території коледжу забезпечено доступ до мережі Інтернет на основі кабельно-провідникових та бездротових технологій Wi-Fi.

Жила площа гуртожитку, в якому можуть проживати до 250 студентів, становить 1506 м², тому на одного мешканця припадає не менше 6 м², що відповідає санітарним нормам. Усі, хто цього потребує, повністю забезпечені місцями для проживання в гуртожитку, побутові умови якого відповідають санітарним вимогам.

Навчальні корпуси, гуртожиток мають централізовані електропостачання, опалення, водопостачання та каналізацію. Санітарно-технічний стан будівель задовільний.

Лабораторії та кабінети мають обладнання й устаткування, які відповідають сучасними вимогами, оснащені технічними засобами навчання, приладами, електричними машинами й апаратами, моделями та макетами і, крім того, мають сучасне оформлення, широкий спектр наочних посібників та іншого оснащення, що допомагає студентам опановувати предмети професійного напрямку. Усі лабораторні та практичні роботи проводяться відповідно до освітніх програм й на 100% забезпечені методичними вказівками до виконання, а також необхідним обладнанням та інструментами. Лабораторії і кабінети мають паспорти та пройшли відповідну атестацію.

Для забезпечення освітнього процесу в коледжі використовується шість спеціалізованих лабораторій, оснащених персональними комп’ютерами з пакетами прикладних програм. В них забезпечується викладання дисциплін «Комп’ютерна графіка», «Прикладне програмне забезпечення», «Комп’ютерна техніка і програмування», «Основи автоматизації виробництва», «Проєктування електричних машин», «Проєктування електричних апаратів», «Комп’ютерні технології у машинобудуванні», «Основи САПР», «Комп’ютерне моделювання» тощо.

Входження коледжу до складу Національного університету «Запорізька політехніка» дало змогу підвищити якість освітнього процесу, шляхом використання новітньої матеріальної бази та залучення викладачів університету.

Для занять фізичною культурою та участі студентів у спортивних секціях окрім спортивної зали (1002,1 м²) в коледжі функціонує спортивний майданчик, що дозволяє в повній мірі виконувати робочу програму з фізичного виховання.

Соціальна інфраструктура та матеріально-технічне оснащення коледжу в повній мірі відповідає вимогам і потребам усіх учасників освітнього процесу.

Перейти до вмісту