Нормативна база


Установчі документи

Документи щодо організації освітнього процесу

Накази щодо освітньої діяльності

Освітньо-професійні програми

022 Дизайн

051 Економіка

121 Інженерія програмного забезпечення

133 Галузеве машинобудування

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

171 Електроніка

Освітні програми профільної середньої освіти

Документи щодо фінансової діяльності

Звіти про основні результати роботи коледжу