Мотиваційний лист

Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітньо-професійну програму(спеціальність) та відповідні очікування, досягнення у навчанні й інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано копії(фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену у листі інформацію.

📑 Вимоги до мотиваційного листа

  • Листа потрібно роздрукувати, завірити власним підписом та відсканувати(якісно сфотографувати)
  • Email для подачі листів 📩 vstup.zefk@gmail.com (в темі вказати Ваше ПІБ і слова «Мотиваційний лист»)

Структура мотиваційного листа