Обсяг державного замовлення


🎓 Денна форма здобуття освіти

картинка з обсягами державного замовлення на денну форму 2023


🎓 Заочна форма здобуття освіти

картинка з обсягами державного замовлення на заочну форму 2023