⚙️ Галузеве машинобудування


Освітньо-професійна програма

“Комп’ютерні технології у машинобудуванні”


Галузь знань13 Механічна інженерія
Спеціальність133 Галузеве машинобудування
Освітньо-професійна програмаКомп’ютерні технології у машинобудуванні
Освітня кваліфікаціяФаховий молодший бакалавр з галузевого машинобудування
Освітньо-професійний ступіньФаховий молодший бакалавр
Термін навчання за денною формою на основі базової середньої освіти (9 кл.)3 роки 10 місяців

Здійснюється підготовка фахівців, здатних використовувати комп’ютерні технології в інженерній практиці.

На спеціальності вивчається:

 • розробка, програмування і впровадження технологічних процесів виробництва;
 • програмування роботи обладнання з числовим програмним керуванням із застосуванням новітніх технологій і автоматизованих систем проектування;
 • розробка оптимальних режимів виробництва із застосуванням новітніх технологій;
 • організація праці на дільниці;
 • розробка заходів щодо підвищення якості продукції;
 • аналіз фінансово-виробничої діяльності дільниці;
 • оформлення технологічної документації на продукцію;
 • проектування спеціального технологічного оснащення.

Спеціаліст за фахом може працювати на різноманітних сучасних підприємствах машинобудівного профілю, в механічних і ремонтно-механічних цехах інших підприємств різних форм власності, ремонтних майстернях, фірмах з виготовлення, ремонту й реалізації обладнання та обіймати такі посади:

 • програміст верстатів з ЧПК;
 • оператор верстатів з ЧПК;
 • технік-технолог;
 • технік-механік;
 • фахівець з інформаційних технологій (у машинобудуванні).

✅ Спеціальність передбачає навчання за держзамовленням, а також за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

✅ З питань безперервної ступеневої освіти спеціальність співпрацює з багатьма закладами вищої освіти.


Освітньо-професійна програма

“Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях”


Галузь знань13 Механічна інженерія
Спеціальність133 Галузеве машинобудування
Освітньо-професійна програмаТехнологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях
Кваліфікація фахівцяТехнік-технолог (механіка)
Освітньо-професійний ступіньФаховий молодший бакалавр
Термін навчання за заочною формою на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.), освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника2 роки 10 місяців

Фаховий молодший бакалавр здобуває знання та навички для виробничо-технологічної діяльності на підприємствах машинобудівного комплексу. На сьогодні багатогалузевий машинобудівний комплекс України – потужній сектор промисловості, який об’єднує великі та малі підприємства з виробництва різноманітних машин, устаткування, приладів, апаратури тощо.

 • технік-технолог відділу;
 • технолог механоскладального цеху;
 • технік з підготовки виробництва;
 • диспетчер виробництва;
 • контролер верстатних і слюсарних робіт;
 • начальник і майстер виробничих дільниць (підрозділів);
 • верстатник/операторів верстатів з ЧПК.
Перейти до вмісту