Галузеве машинобудування


Спеціалізація

“Комп’ютерні технології у машинобудуванні”


Галузь знань13 Механічна інженерія
Спеціальність133 Галузеве машинобудування
СпеціалізаціяКомп'ютерні технології у машинобудуванні
Кваліфікація фахівцяТехнік-технолог (механіка)
Освітньо-професійний ступіньФаховий молодший бакалавр
Термін навчання за денною формою на основі базової середньої освіти (9 кл.)3 роки 10 місяців
Термін навчання за заочною формою на основі повної загальної середньої освіти (11 кл.)2 роки 10 місяців

Здійснюється підготовка фахівців, здатних використовувати комп’ютерні технології в інженерній практиці.

На спеціальності вивчається:

 • розробка, програмування і впровадження технологічних процесів виробництва;
 • програмування роботи обладнання з числовим програмним керуванням із застосуванням новітніх технологій і автоматизованих систем проектування;
 • розробка оптимальних режимів виробництва із застосуванням новітніх технологій;
 • організація праці на дільниці;
 • розробка заходів щодо підвищення якості продукції;
 • аналіз фінансово-виробничої діяльності дільниці;
 • оформлення технологічної документації на продукцію;
 • проектування спеціального технологічного оснащення.

Спеціаліст за фахом може працювати на різноманітних сучасних підприємствах машинобудівного профілю, в механічних і ремонтно-механічних цехах інших підприємств різних форм власності, ремонтних майстернях, фірмах з виготовлення, ремонту й реалізації обладнання та обіймати такі посади:

 • програміст верстатів з ЧПК;
 • оператор верстатів з ЧПК;
 • технік-технолог;
 • технік-механік;
 • фахівець з інформаційних технологій (у машинобудуванні).

→ Спеціальність передбачає навчання за держзамовленням, а також за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

→ З питань безперервної ступеневої освіти спеціальність співпрацює з багатьма закладами вищої освіти.