Спеціальності


🏛️ Відокремлений структурний підрозділ “Запорізький електротехнічний фаховий коледж Національного університету “Запорізька політехніка” – це заклад освіти, який атестований, ліцензований та акредитований.


Гарантуємо високий рівень знань. Відокремлений структурний підрозділ “Запорізький електротехнічний фаховий коледж Національного університету «Запорізька політехніка» має необхідну матеріально-технічну базу: лабораторії і кабінети оснащені необхідним устаткуванням та комп’ютерною технікою, що дозволяє проводити теоретичне і практичне навчання на сучасному рівні відповідно до вимог кваліфікаційних характеристик спеціалістів за фахом. Заняття проводяться з використанням новітніх навчальних технологій.
Готуємо фахівців за денною та заочною формами здобуття освіти за держзамовленням і на контрактній основі.
Випускники застосовують свої знання і вміння на провідних підприємствах різних форм власності та підвищити свій освітній рівень з обраної спеціальності за скороченим терміном навчання у закладах вищої освіти за інтегрованими навчальними планами.
У коледжі постійно діють підготовчі курси, метою яких є систематизація, узагальнення та якісна підготовка абітурієнтів до складання вступних іспитів з української мови, математики, рисунку та композиції.