Спеціальності

Відокремлений структурний підрозділ “Запорізький електротехнічний фаховий коледж Національного університету «Запорізька політехніка» – це заклад освіти, який атестований, ліцензований та акредитований.

Коледж готує фахівців за спеціальностями:

🏛 Відокремлений структурний підрозділ “Запорізький електротехнічний фаховий коледж Національного університету «Запорізька політехніка» гарантує високий рівень знань. Заклад освіти має необхідну матеріально-технічну базу: лабораторії і кабінети оснащені необхідним устаткуванням та комп’ютерною технікою, що дозволяє проводити теоретичне і практичне навчання на сучасному рівні відповідно до вимог кваліфікаційних характеристик спеціалістів за фахом. Заняття проводяться з використанням новітніх навчальних технологій.

📌 Відокремлений структурний підрозділ “Запорізький електротехнічний фаховий Національного університету “Запорізька політехніка” коледж готує фахівців за денною та заочною формами здобуття освіти за держзамовленням і на контрактній основі.

📌 Після закінчення коледжу випускники мають змогу застосовувати свої знання і вміння на провідних підприємствах різних форм власності та підвищити свій освітній рівень з обраної спеціальності за скороченим терміном навчання у закладах вищої освіти за інтегрованими навчальними планами.

📌 У коледжі постійно діють підготовчі курси, метою  яких  є  систематизація, узагальнення та якісна підготовка абітурієнтів до складання вступних іспитів з української мови, математики, рисунку та композиції.