💻 Інженерія програмного забезпечення


Освітньо-професійна програма

“Розробка програмного забезпечення”


Галузь знань12 Інфромаційні технології
Спеціальність121 Інженерія програмного забезпечення
Освітньо-професійна програмаРозробка програмного забезпечення
Освітня кваліфікаціяФаховий молодший бакалавр з інженерії програмного забезпечення
Освітньо-професійний ступіньФаховий молодший бакалавр
Термін навчання за денною формою на основі базової середньої освіти (9 кл.)3 роки 10 місяців

Спеціальність «Інженерія програмного забезпечення» характеризується багатофункціональністю, гнучкістю і різноманітністю форм підготовки фахівців, врахуванням індивідуальних здібностей особистостей.

Під час навчання за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення» студент оволодіває сучасними комп’ютерними технологіями, такими як:

 • операційні системи: MS DOS 6.22, Windows XP/7/8/10, Linux (Ubuntu, OpenSuse);
 • офісні програми MS Word, MS Excel, MS Access;
 • системи керування базами даних: MySQL, MS SQLServer;
 • мови програмування Pascal, Basic, C++, C#, Assembler, PHP, JavaScript (JQuery), HTML5 (CSS3), Java під ОС Android;
 • середовища програмування Visual Studio, Borland Delphi, Visual C++, Visual C#, Visual Basic ,“BAS Бухгалтерія”, Eclipse, PHPShtorm;
 • дизайнерські пакети PhotoShop, CorelDraw, Macromedia Flash.

До основних напрямів навчання на сьогодні належать:

 • архітектура комп’ютерів;
 • операційні системи;
 • процедурне та об’єктно-орієнтоване програмування;
 • програмування архітектури клієнт-серверної системи;
 • платформа Microsoft.NET;
 • технологія програмування та створення програмних продуктів;
 • інструментальні засоби візуального програмування;
 • комп’ютерні мережі;
 • бази даних;
 • web-дизайн та web-технології;
 • робота з автоматизованими бухгалтерськими системами.

Після закінчення навчання фахівець зможе здійснювати:

 • розробку алгоритмів, програм, Web-додатків для персональних комп’ютерів та мобільних пристроїв;
 • виконання системних робіт;
 • ведення архівів;
 • резервування інформації;
 • супровід діючого програмного забезпечення та бухгалтерських систем;
 • розробку й експлуатацію прикладного програмного й технічного забезпечення комп’ютерних інформаційних систем;
 • експлуатацію та керування комп’ютерними мережами;
 • проектування і адміністрування баз даних.

Після завершення навчання випускники спеціальності згідно з кваліфікаційною характеристикою можуть обіймати такі посади:

 • технік-програміст;
 • технік системного адміністрування;
 • технік відділу програмування;
 • фахівець з інформаційних технологій;
 • фахівець з комп’ютерної графіки;
 • розробник Web-додатків;
 • Frontend програміст;
 • Backend програміст;
 • Android розробник;
 • фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення;

Випускники спеціальності можуть працювати на підприємствах різних форм власності, в установах, організаціях, де використовуються засоби обчислювальної техніки.

✅ Спеціальність передбачає навчання за держзамовленням, а також за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

✅ З питань безперервної ступеневої освіти спеціальність співпрацює з багатьма закладами вищої освіти.

Перейти до вмісту