Електроніка


Спеціалізація

“Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки”


Галузь знань17 Електроніка та телекомунікації
Спеціальність171 Електроніка
СпеціалізаціяІнтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки
Кваліфікація фахівцяТехнік-оператор електронного устаткування
Освітньо-професійний ступіньФаховий молодший бакалавр
Термін навчання за денною формою на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.)3 роки 10 місяців

Спеціаліст за фахом може працювати на сучасних підприємствах різних форм власності, які визначають науково-технічний прогрес держави:

  • в електронній, радіотехнічній, електротехнічній промисловостях;
  • в електромашинобудуванні, транспорті, енергетиці;
  • засобах навігації, космічній та побутовій техніці;
  • у ремонтних майстернях;
  • в організаціях з виготовлення, ремонту та реалізації електронної техніки.

Під час навчання студенти досконально засвоюють конструкції та принципи дії основних типів електронних, напівпровідникових приладів, схеми цифрової техніки, отримують знання та навички в роботі з персональними комп’ютерами.

Після закінчення нашого навчального закладу випускник зможе:

  • розробляти конструкції та технології виготовлення виробів електронної техніки;
  • використовувати комп’ютерну техніку в розрахунках елементів дискретних напівпровідникових приладів та інтегральних мікросхем;
  • ремонтувати та налагоджувати електронні прилади та обладнання.

Випускники можуть обіймати посади техніка-конструктора, технолога, майстра виробництва, майстра виробничого навчання, консультанта комерційних фірм та рекламних агенцій.

→ Спеціальність передбачає навчання за держзамовленням, а також за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

→ З питань безперервної ступеневої освіти спеціальність співпрацює з багатьма закладами вищої освіти.